Природосъобразността да се предаде стария автомобил за скрап

Всеки ден на различни места по  света съществуват много мини, които се ползват за да се извлича от земята метални руди и от тях да се правят различни метали. Тези места осигуряват необходимите метални суровини за производство на метални изделия.Истината че желязото, което се използва е  толкова много по света, че всичко което се изкопае от земята влиза в употреба. С нарастването на населението на планетата и с подобрението на стандарта на хората в третия свят, кара това производство да се увеличава със всеки изминал ден. Недостатъка за производството на повече желязо е необходимостта да се ползва повече енергия и повече химикали.

Един добър метод за икономия на химикали и енергия е желязото да се използва повторно. Един не малък процент от металите отиват за производство на автомобили по целия свят. Съответно всяка кола има своя живот, който не е безкраен и стига до момент след стотици хиляди километри до момент че не може да се движи повече и няма как да се използва. Именно заради това съществуват пунктовете за коли за скрап. Там автомобилите се предават за скрап и биват претопявани. Метала получен от тях бива използван отново в производството на нови автомобили.

Трябва да се научим, че всичко трябва да се рециклира и да се ползва повторно и отново и отново. Желязото е доста разпространена суровина на планетата ни но когато го използваме повторно чрез претопяване то му.

В тази насока ние трябва да се научим и нашите деца че всичко трябва да се рециклира. Разделното събиране на боклуци е правилна стъпка към, която трябва да преминем по скоро. като за целта трябва да си вземе различни кошове в нашия дом.

Европейският съюз и световните здравни и екологични организации се опитват да наложат стандарти и правилни разбирания у хората за рециклираното на всичко хартия, метали, стъкло, дърво и други. Но май икономическия ефект ще си каже крайната дума и рециклираното започва да остава по желано заради по ниската цена за добив на суровини. След около десетина години това ще е силно видимо и големите корпорации ще се насочат към тази посока.

The following two tabs change content below.