Акустика при струнните музикални инструменти. Втора част – Пиано и Цимбал

Пиано

За пианото което има подобни на рояла акустични характеристики  се използва същият принцип на микрофонна постановка. За приемането на звука отгоре се използват два микрофона на стативи, на височината на горния капак, които са ориентирани към дискантната и басовата област.

За звукоусилване чрез озвучителна уредба микрофоните се поставят  колкото се може по – навътре в даденото пиано или се използват електронни микрофони. И при пианото в зависимост от от преместването на микрофона може да се получи запис богат на ниски или високи честоти. Местоположението на микрофона се диктува от характера на изпълняваното произведение и съответно от маниера на изпълнителя. Много е важно да се направи идеален баланс на лявата и дясната ръка.

При изпълнение на класическа музика е необходимо по-голямо разстояние на микрофона. Поради това, че звукът се излъчва от вертикален резонаторен плот, микрофонът може да се постави и зад пианото. Обикновено инструмента се установява на около един метър разстояние от недобре рефлектираща повърхност или стена.

За стереофоничен запис микрофоните се ориентират към дискантната и към басовата зона, а за монозапис – към средната зона.

При запис в джазов оркестър микрофоните се разполагат максимално близо до струните. Капакът на пианото трябва да бъде отворен, за да не се получават нежелани ефекти от отражението на звуковите вълни, които биха намалили яснотата на нотната акцентировка.

При запис на камерна и симфонична музика с пиана понякога може да се използва изкуствена ревербация, но само за да се придаде лекота на звученето. За запис и звукоусилване се използват същите микрофони, както при рояла.

Цимбал

При звукоусилване или запис мястото на микрофона трябва да гарантира приемането на възможно най-пълния спектър който се отличава с голямата си мощност. Това прави възможно по-голямото разстояние между микрофона и цимбала. Шумът от педалите особено при некачествените инструменти, възпрепятства близкото разположение.

Излъчването на високите честоти, както  вече се споменаха, е перпендикулярно на струните. Следователно микрофонът се окача над инструмента срещу високочестотните струни.

FacebookTwitterLinkedIn
3.9/5 - (97 votes)
The following two tabs change content below.
Казвам се Теодор Захариев и се занимавам с оптимизация на сайтове за търсачки, както и Front End Development. Имам собствени проекти сред които: Уеб дизайн студио за изработка на сайтове и SEO, сватбена агенция, магаин за пиана, и д.р