Да научим английски – с какво се отличава метода сугестопедия

Пеперудени Криле - английски език по метода сугестопедия

Тъй като английският език става все по-важен и по-важен в световен мащаб, учените влагат все по-голям ресурс и все повече от своето време, с които искат да направят обучението все по-елементарно и така да привлекат все повече ученици и последователи, които да се обучават в магията на езика.

Пеперудени Криле - английски език по метода сугестопедияОт една страна, английският наистина спада сред по-лесните за преподаване и възприемане, но когато няма на разложение ефикасна система на преподаване, тогава вече има сериозен проблем.

Човек може дълго време да тъпче на едно място без прогрес. Това може да обезкуражи всеки, а резултатът да се забави.

Поради тази причина, специалистите в областта на изучаването на чужди езици са разработили метод, наречен сугестопедия. За него се казва, че може да доведе до нереалистични резултати, и то за отрицателно време.

По-голям обем материал по английски език

Едно от нещата, по които метода сугестопедия се отличава в значителна степен от изучаването на английски език е обемът на преподадения материал.

Хората, които се обучават по тази иновативна система, обикновено трябва да изучат и запаметят много по-голям брой думи и изрази, както и много повече граматика в сравнение с ученици, които се обучават по други различни програми. Разликите според специалисти могат да бъдат фрапантни, като деца и възрастни понякога могат да възприемат от 5 до 10 пъти по-голям материал като обем.

По-голямо удоволствие при обучението

Хората, които се обучават по метода сугестопедия доказано изпитват много по-голямо удоволствие от процеса по усвояване на новия език. Причината е, че в тази методика се набляга в голяма степен на естествените интереси на обучаващия се, на това какво той действително харесва, от какво се интересува, какви са неговите хобита и умения.

Перфектно съчетание между работа и почивка

След дългогодишни изследвания в областта, днес вече учените са достигнали до някои много добре подплатени с доказателства твърдения. На базата на много сериозни проучвания специалисти са достигнали до изводи, които изясняват какво трябва да е идеалното съотношение между почивка и работа.

Имайки точните параметри, учените могат и да покажат къде точно трябва се пресекат отмората и работата, за да може изучения материал да надхвърли 5 до 10 пъти резултатите, които постигат други учащи. Можете да разгледате възможностите за сугестопедични курсове по английски език за деца , с които малчуганите да успеят в ултра кратки срокове .

За личната мотивация…

При метода сугестопедия има една много важна особеност и тя е, че се наляга на личната мотивация на учащите. Специалистите, които преподават по тези методи считат, че резултатите са много по-добри когато се наблегне на личната мотивация на учениците и на тяхното желание да постигнат определени резултати. Методът изповядва твърдението, че колкото повече се заложи на принудата по време на процеса на обучение, толкова по-незадоволителни са резултатите в края на краищата.

FacebookTwitterLinkedIn
3.9/5 - (68 votes)
The following two tabs change content below.
Аз съм собственик на директория за статии Article-bg.eu. По-долу можете да придобиете малко по-широка представа за мен. Вижте и линковете, в случай, че имате нужда от SEО услуги или SEO копирайтинг. Повече за мен - Димитър Георгиев.