Относно Ангел Е.

Ангел Евтимов а.к.а. thunder_go
Естествени камъни и минерали

Пирит Пиритът освен естествен камък е и минерал, но умишлено е поставен в тази графа, т.к. много от минералите са и естествени камъни. Основната съвкупност на пирита е – злато, сребро, цинк, мед, кобалт, никел и сулфид, която му придава Още Естествени камъни и минерали

Разработване на мобилен шаблон за JomSocial

Пример за стандартната дървовидна структура на изгледа в компонента “JomSocial”, който търпи редакция чрез презаписване в мобилният шаблон е следната: /components    /com_community         /templates             /default                  /css (каскадни стилове)                 /images (изображения)                 frontpage.index.php (шаблон за Още Разработване на мобилен шаблон за JomSocial