Аутсорсинг компаниите – какво е това и как може да бъде полезно

Счетоводство

Голяма популярност  у нас набират така наречените „аутсорсинг” компании, или казано на български – подизпълнители. Тук ще се опитаме да дадем по – голяма яснота, какво точно представляват тези компании и как могат да прилагани, като инструмент за пестене на разходи.

Много хора, чувайки самата дума „подизпълнител” си представят производство, което възлага на друга фирма производството и доставката на част от необходимите им детайли, но това е само част от възможностите на аутсорсинг компаниите

Една такава фирма, може да поеме доста голяма част от администрацията на предприятието, като например – счетоводството, воденето и избора на личния състав и много други. Плюсовете от наемането на външна компания за са много и могат да бъдат сериозен финансов инструмент в ръцете на мениджъра.

Ако счетоводството бъде поверено на аутсорсинг компания, то това неминуемо ще доведе до намаляване на голяма част от административните разходи, като например – разходи за заплати, разходи за специализиран софтуер, разходи за поддържането на работно място, като в някои случаи може да отпадне необходимостта от поддържането на цял офис.

Освен това, всяка счетоводна къща разполага с изключително опитни специалисти, които предоставя на Вас или казано по друг начин – вместо да наемете един човек, който да натоварите с всичко, Вие наемате екип от специалисти в различни области, които са на Ваше разположение срещу същата или дори по-ниска цена.

Вероятно тук би възникнал въпроса – дали това е сигурно, все пак правилното счетоводство е най – важния компонент за финансовата и данъчна стабилност на едно предприятие? Но отговора отново е напълно противоположен на очакванията – воденето на счетоводството от външна фирма е дори по – сигурно от наемането на счетоводител на заплата.

Това е така, защото управителят и служителите на счетоводната къща са заинтересовани най – вече от това Вие да сте доволен клиент, докато служител на заплата би имал дори негативно отношение в определени ситуации (когато се наложи да работи извънредно например).

Разбира се, наемането на счетоводна къща има и минуси, но в сравнение с предимствата те са незначителни. В заключение – поверяването на счетоводството на счетоводна къща е изключително полезна опция за всеки бизнес целящ оптимизация на разходите и освобождаване на блокирани в администрацията средства

Това е един изключително полезен вариант за нови фирми, решили да рискуват с реализацията на една добра идея, въпреки финансовата криза. Напоследък много от компаниите предлагащи счетоводни услуги или иначе казано – счетоводни къщи, разширяват асортимента от услуги, които предлагат, като се стремят да удовлетворят всички изисквания на клиентите си и да предложат по-ниски цени за пакет от услуги, което още повече увеличава ползите от тях.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (57 votes)