Чип тунинг – мода или необходимост?

Приложението на чип тунинг за различните видове автомобили понякога надхвърля границите на разумната необходимост от пренастройване на компютъра на колата и достига до модни увлечения по високи скорости.

За да се намери балансът между клиентското желание за суперподобрение на мощността и нуждата от качествено усъвършенстване на функциите на двигателя, трябва да се потърсят съвети от доказали се фирми за чип тунинг. Работещите в тях специалисти ще извършат няколко важни дейности, преди да започнат същинската си работа.

Диагностицирането на техническото състояние на автомобила е задължителната първа стъпка преди извършването на каквито и да е промени в електрониката на автомобила. Т. нар. ECU- тоест компютър на колата ви – си има свой чип, определящ мощността и други дейности на двигателя. След пускането от производство този чип може да бъде променен по различни начини и да подобри, а понякога, за съжаление, и да влоши работата на автомобила. Паметта на компютъра, в която е кодирана информацията за настройките на автомобила, се нарича EPROM.

Предимството на всеки чип тунинг е, че чрез него се модифицират някои от параметрите на двигателя- мощност, въртящ момент, максимална скорост и др., като не се извършват никакви механични действия. Електронният начин за управление на автомобилите, създадени след 1991 г. всъщност е голяма крачка напред в развитието на автомобилните технологии. Именно заради тях се налага и засилената употреба на чип тунинг.

В зависимост от начина, по който се извършва промяната в запаметяването на настройките на автомобила, се различават следните видове чип тунинг: EPROM, OBD, BDM програмиране, POWERBOX. При първия вид се извършва замяна на самия чип с информацията за настройките. Вторият вид се извършва през диагностичната букса,  третият е считан за изключително щадящ и ефективен, тъй като се извършва задаване на нова програма на автомобилния компютър- това става с помощта на стенд за преобразуване на самия компютър, без той да се демонтира. POWERBOX чип тунинг не е особено надежден, защото преобразуването на електронните стойности се извършва чрез преобразувател, което води до редица неточни измервания.

Все по-използвани са и новите видове автомобилни пренастройки-  екотунинг, стандартен и агресивен чип тунинг. Фаворит е първият вид, защото се смята за икономичен, но специалистите предпазват от едно основно заблуждение своите клиенти- екотунинговането не означава, че не трябва да сменяте редовно маслото в двигателя! Този вид тунинг е подходящ за служебни или много често използвани коли.

При стандартния вариант на тунинговане се извършват промени в компютърните настройки по утвърдени параметри, без да се гони някакво високо постижение на мощност или скорост, както е при агресивния чип тунинг. – http://www.genercom.bg/bg/home/

FacebookTwitterLinkedIn
4.2/5 - (98 votes)