Действия когато задълженията стигнат до ЧСИ

дела срещу ЧСИ

Какво да правим когато задълженията стигнат до ЧСИ? Живеем в общество, където използването на широк спектър от стоки и услуги включват подписването на договорни отношения, което на свой ред може да породят задължение у едно физическо или юридическо лице.

Ако кредиторът (кредитор може да е всяко едно лице, към което имате възникнали задължения) не може да събере онова, което му дължите в определена времева рамка, това ще накара вашия кредитор да предприеме мерки към принудително събиране на задълженията.

Как се събират непогасени задължения с ЧСИ

В закона ясно е предвидено как и по какъв ред може да събере дължимото от задължените лица. Тези задължения могат да са към общината, към държавата или например към доставчик на мобилна или интернет услуга – спектърът е широк.

Всичко е описано в Гражданско-процесуалния кодекс и е определено как точно кредиторът може да се свърже с частен съдебен изпълнител и да му възложи събирането на тези задължения.

Сроковете не са без значение

В закона ясно са определени сроковете, в които едно задължение може да се погаси по давност. Различните типове задължения, имат съответно и различен давностен период.

За едно може давността да е 2 години, за друго – може да е 5 години, а съществува и така наречения абсолютен давностен срок от 10 години. Важно е да се отбележи, че по давност не се погасяват задълженията, а правата на кредитора да ги събере принудително.

Можем ли да потърсим адвокат при изтекъл давностен срок при ЧСИ

Ако видите, че даден частен съдебен изпълнител се опитва да събере от вас принудително задължения, които видимо са с изтекъл срок по давност, съветът на юристите е да потърсите професионално мнение.

Твърде е възможно това да бъде задължение, което може да бъде отписано и което да падне от плещите ви, но за това трябва да се консултирате с адвокат, който е запознат с работата на частните съдебни изпълнители или е водил дела срещу ЧСИ.

При големи задължения и опис на имущество

Тук често срещан проблем е твърде ниската оценка, която не рядко се дава на движимото и недвижимото имущество на задълженото лице.

Ако имате подобен проблем, не се колебайте да потърсите правата си и дори да заведете дело ако се наложи (ако имате намерения да водите дело срещи ЧСИ, можете да разгледате на AdvokatiSofia.bg).

FacebookTwitterLinkedIn
Оцени post
The following two tabs change content below.

Сервизи

Автор и уеб администратор в няколко сайта, сред които IdeaMAX и други. Можете да ме откриете и тук Димитър Георгиев - SEO.