Дванадесет ползи от музикалното обучение

1. Обучението по музика спомага за развитието на тези части на мозъка, които са отговорни за речта и мотивацията. Смята се, че развитието на мозъка продължава дълги години след раждането. Последните изследвания на учените показват, че музикалното обучение  физически развива частта от лявата половина на мозъка, участваща в  обработката на речта и може да изгради специфични мозъчни връзки. Свързването на познати песни или музикални изпълнения също може да помогне за запечатването на информация в младите умове.

2. Налице е причинно-следствена връзка между музиката и пространствения интелект (способността да възприемаме света по-точно и да формираме мислени картини за нещата). Този вид интелигентност, с която може да се визуализират различните елементи, които трябва да вървят заедно е от решаващо значение за сортиране на информацията. А този метод на мислене е необходим за всичко от решаване на проблеми за напреднали математика до подреждане на чантата с учебниците или материалите, необходими ни за деня.

3. Студентите по изкуствата се научават да мислят творчески и да решават проблеми, като си представят различните решения, отхвърляйки остарелите правила и предположения. Въпроси, свързани с изкуствата, обикновено имат повече от един правилен отговор.

4. Последните проучвания показват, че учениците, които изучават изкуства са по-успешни на стандартизирани тестове като SAT. Те също така да постигат по-високи оценки в училище.

5. Обучението по изкуствата предоставя на децата поглед към други култури и ги учи да бъдат съпричастни към хората от тези култури. Това развива чувства като съчувствие и състрадание, за разлика от развитието на алчност и състезателност. Осигурява мост над културните пропасти и води до зачитане на другите раси от най-ранна възраст.

6. Учениците по музика се научават за обръщат внимание на детайлите, тъй като нагледно виждат как всеки детайл има значение за постигането на добри резултати. Свиренето на музикален инструмент е деликатна и прецизна дейност и младите музиканти развиват качества като точност и прецизност. Освен това свиренето кара учениците да използват по-пълноценно своите вътрешни заложби и таланти. И ги приучава към един нов стандарт на работа, който избягва посредственото и некачественото.
7. В музиката, грешката е грешка, инструментът е в унисон или не, тоновете са добре изсвирени или не, съзвучието е постигнато или не. Успешното представяне се постига само с много упорита работа. В процеса на музикалното обучение учениците се научават да оценяват продължителните усилия, които водят до високи резултати и конкретни ползи от упоритата работа.
8. Музикалното обучение подобрява уменията за работата в екип и заякчава дисциплината. За да звучи добре един оркестър, всички музиканти трябва да работят заедно в хармония към една единствена цел, изпълнението и трябва да се ангажират с обучение по музика, да посещават репетициите и да се упражняват.

9. Музиката предоставя на децата средства за себеизразяване. Сега, когато има относителна сигурност в основите на опита, предизвикателството е да се направи живота смислен и да достигне по-висок етап на развитие. Всеки има нужда да обвърже живота си с някаква цел, която да му дава. Самочувствието е следствие на  себеизразяването.

10. Свиренето на музикален инструмент развива умения, които са необходими за бъдещото работно място. Обучението се фокусира върху „правенето“, а не към наблюдаването. То учи музикантите как да изпълнят едно произведение навсякъде по света. Работодателите търсят многостранно развити  служители с гъвкав и лесно приспособяващ се интелект, който обучението по музика спомага да се създаде. В класа по музика, учениците също могат да научат по-добре да комуникират и да си сътрудничат един с друг.

11. Музикалното образование учи младите хора да потискат страха и да поемат рискове. Умереното безпокойство е нещо добро и нещо, което  се среща често в живота. Справянето със страха от рано води до по-малко проблеми в по-късен етап от живота. Поемането на риск е от съществено значение, ако едно дете иска да развие напълно своя потенциал.

12. Обучението по  изкуствата разкрива пред  децата несравними хоризонти.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (97 votes)