Екология и логистика

Екологията е наука за взаимодействията между организмите и взаимодействието им с околната среда. Замърсяването на околната среда започва да играе важна роля, да оказва силно влияние и да придобива значение през последните няколко десетилетия.

Стремителното нарастване на населението на планетата, както и техническият прогрес  коренно променят ситуацията в последните 100 години. В близкото минало нашата дейност е оказвала отрицателно влияние, но не и в мащабите, в които то е такова сега. Антропогенното влияние върху биосферата се засилва все повече. В съвременния свят информацията е най-силното оръжие на човека.

Той се стреми към максимално задоволяване на своите изисквания и цели, но това няма как да се осъществи без той да е наясно със всички възможности, които са му предоставени. Логистиката – логистика е осигуряване на правилния продукт, в правилното време, на правилното място. Тя съчетава много действия с цел оптимизиране печалбата на фирмата и максимално задоволяване на потребностите на клиентите. Тя е изключително важна за съвременните фирми, защото конкуренцията вече не е между самите тях, а между веригите им на доставки.

Логистиката или по-точно нейните съставни действия от дистрибуцията на материали, през производството на продукти и снабдяването им до крайния клиент, влияят пряко върху околната среда, но за съжаление в отрицателен аспект. Транспортът оказва най-вредното влияние върху природата. Най-голям замърсител е автомобилният транспорт. На него се дължи основната част от вредните екологични ефекти. Той е и основна част на дисциплината логистика, защото за да се осигури доставката на ресурсите и продуктите навреме е нужен бърз и ефикасен транспорт. 80% от вредните емисии в атмосферата са резултат от транспорта.

Вредно влияние оказва и фактът, че за да се движи транспортът, големи територии биват застроявани от пътища, жп линии, летища, съоръжения и т.н. Особено сериозни замърсявания има в големите градове поради интензивния трафик, съсредоточен в относително малка територия и ограничена атмосферна циркулация. И това не е всичко, представете си, ако добавим складовете, опаковките и механизацията! СД, за логистиката.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (91 votes)
The following two tabs change content below.

krissp

Latest posts by krissp (see all)