Финансирането на бизнеса – критичен момент за съживяването на икономиката.

Напоследък все повече проучвания твърдят ,че от началото на кризата фирмите имат много по-ограничен достъп до банково кредитиране. Затова и банките често биват обвинявани, че възпрепятстват съживяването на икономиката. Това е още по-актуално за пазари като българския, тъй като при липса на зряла и добре развита фондова борса и облигационен пазар компаниите имат малко алтернативи за финансиране извън обществените средства и банките.Нещата съвсем не са толкова елементарни, колкото изглеждат на пръв поглед. Банковият пазар в България е един от най-стабилните в ЕС. Освен това нивото на дългово финансиране е значително намаляло и през последните години спестяванията отбелязват ръст, което води до общо ниво на съотношение кредити към депозити в банковата система от доста под 100%. Независимо от факта, че лихвите падат през последните 12 месеца, банките все още плащат повече – в абсолютна стойност – на депозитна база, чийто ръст изпреварва намаляването на лихвите. Така че налице е висока, макар и скъпа ликвидност, която банките имат желание и трябва да използват за отпускане на качествени кредити. Освен това националните и международните организации подпомагат банките и бизнеса с различни кредитни линии и гаранционни схеми.

Защо тогава все още доминира схващането на много финансови и изпълнителни мениджъри и собственици на фирми, че в наши дни е ужасно трудно да се вземе кредит от банка в България? Какво всъщност се случва?

Отговорът е в доверието, прозрачността и способността на банките за подбор. Думата „Качествен“, в случая е особено важна. Какво означава качествен? Как се дефинира и измерва качеството? В кризата банките се борят със значителни по обем портфейли от необслужвани кредити. Преди това имаше прекомерен ръст в кредитирането и много кредити се итпускаха при занижени условия. Финансовия анализ може би не винаги беше определящ за банките, тъй като повечето бизнеси процъфтяваха и нямаше индикации за обратна тенденция. От друга страна, този анализ невинаги е бил лесен, тъй като често финансовите данни, представяни, за да обосноват кредитоспособността на клиента, не са били напълно прозрачни и верни. Това прави кредитирането в много случаи базирано единствено на активи: доброто обезпечение предпазва от дългосрочни рискове.
Много от новорегистрираните фирми не желаят да поемат риска, който за тях носи кредитирането.

Референции и полезна информация – регистрация на фирма

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (16 votes)
The following two tabs change content below.

sdeath

Уеб, маркетинг консултации - Tedbg