Фирмите занимаващи се с коли за скрап

фирми за коли за скрап

Скрап индустрията вече години наред бележи все по-добри позиции, а наред с нея и приноса в защита на околната среда расте. Да, но както много добро в прекомерни граници, не е на добро се оказва и че търговията на скрап за цветни и черни метали има хиляди изисквания, на които фирмите следва да отговарят.Според българското законодателство и по-конкретно Закона за управление на отпадъци няколко десетки фирми в страната ще отпаднат, поради не отговаряне на специфичните изисквания. Какви са те и какво трябва да бъде съобразено, в следващите няколко реда накратко читателя ще може да се запознае.

От гледна точка на документацията на фирми занимаващи се със скрап се подават заявления за разрешително. Всяка фирма събираща скрап отпадъци трябва да има банков залог, който се определя в резултат от смета, с която се занимава. Така например фирмата може да се занимава със скрап на автомобили; скрап на черни и скрап на цветни метали; скрап на гуми; скрап за акумулатори и други.

На българския пазар са регистрирани около 800 фирми за скрап. С новостите в законодателството се цели да се намали броя им, като се сведе до разрешаване и практикуване на скрап дейността само от тези, които са платежоспособни и отговарят на най-високите стандарти. По този начин грубо и по неофициални данни се смята фирмите занимаващи се с изкупуване на отпадъчни материали да спаднат до 500.

Отпадналите фирми за скрап ще попаднат в сивия сектор, а отговарящите на изискванията продължават в индустрията за скрап.

Според новото законодателство, в България се предвижда и изграждането на нови площадки са събиране на рециклируемите състави като метал, акумулатори, масла, автомобили и други. Целта е да се събира разделно желязо, строителни материали и всички останали отпадъци подлежащи на даден тип скрап преработка.

Като цяло всеки заинтересован от спецификите и законодателството за отпадни материали, черни и цветни метали, скрап на автомобили и т.н. може да се информира от интернет, медиите и от страниците на БАР (Българска Асоциация по Рециклиране). Част от фирмите изкупуващи коли за скрап са Repatraka и Darko-bg.

FacebookTwitterLinkedIn
The following two tabs change content below.
Коли под наем от летище София