Готови ли сте за второ дете

Възпиращите фактори са много: ограничени финансови възможности, липсата на помощ, напредване в кариерата… Но, от друга страна, има изключително много случаи със семейни двойки, които са се сдобили с второ дете в момент, когато не са били готови, но въпреки това са успели да се справят успешно.

Улавяте ли се да гледате с носталгия към бебефона? Представяте ли си как отново бутате детска количка? Въпреки че повечето двойки желаят да се сдобият с второ дете, някои са изправени пред проблеми от практическо естество, напр. дали ще стигат парите за детска градина, дали ще има достатъчно стаи вкъщи и др. Разбира се, семейното планиране не винаги се опира на здравата логика, тъй като емоциите, инстинкта, фактите и ситуациите, дори и факторът „съдба“ е възможно да променят събитията във всеки един момент.

Най-обичайни възпиращи фактори

1. Финансовите проблеми.
Ниски заплати, потребителски или жилищен кредит, висока цена за раждане в частните родилни домове, скъпоструващи терапии за подобряване на фертилността и, разбира се, разходите за отглеждането на първото дете са причините, които тласкат някои семейни двойки да възприемат много сериозно семейното планиране.

2. Трудовата несигурност

Нещатасапо-труднизажените, които, въпреки че са последните, които ще бъдат назначени на важен пост, са застрашени в по-голяма степен да изгубят работното си място поради бременност, защото не е сигурно, че ще бъдат способни да претендират отново за него.

3. Малкото участие на бащата

Колкото по-малко участва бащата в грижата и отглеждането на първото дете, толкова по-притесненаемайката пред перспективата за сдобиването с втора рожба, тъй като всъщност товарът пада изцяло върху нея.

4. Предишна трудна бременност

Има жени, които изкарват цялата бременност на легло или които са се сблъскали със сериозни усложнения през този 9-месечен период или по време на раждането, в резултат на което се колебаят да поемат отново по този път.

5. Връзка, засенчена от облаци

Липса на комуникация, студенина в отношенията, чести конфликти, несъвместимост на характерите и недоверие са някои от проблемите, които предизвикват криза във връзката ви. Ако въпреки съществуването на първо дете, двойката се е отдалечила, тогава брачен консултант може в действителност да помогне, така че да бъдат преодолени проблемите, преди да се вземе решение за увеличаване на семейството.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (97 votes)
The following two tabs change content below.