Калкулиране на загуби и печалби от сделки

Валутната търговия, предлага много добри възможности за печалба за опитни инвеститори. Въпреки това, тя крие своите рискове. Поради тази причина търговците, които боравят с валутни котировки трябва доста внимателно да следят позициите си. Успехът или неуспехът на forex търговеца се измерва спрямо реализираните му/й печалби и загуби. Търговците много ясно трябва да разбират т.нар. „profit and loss“ за всяка своя сделка, защото този покзател директно оказва влияние на марджин баланса по сметката им.В случай, че цените се движат срещу вас, марджин баланса ви ще намалява и ще имате по-малко пари за търговия.

Реализирани и нереализирани печалби и загуби

Всички валутни сделки се измерват по величина наречена „mark-to-market“. Това е процес, при който отворените позиции се оценяват на дневна база по цени на затваряне, с цел да се определи текущата печалба или загуба. Под термина „нереализирани“ се има предвид това, че позициите са все още отворени и може да бъдат затворени по всяко време. „Мark-to-market“ величината, на която трейдъра може да затвори сделката си в определен момент. Ако сте на дълга позиция, същата тази величина показва цената, на която можете да продавате. А ако сте на къса позиция, то тази величина показва цената, на която можете да купувате, за да затворите позиция.

До момента, в който една позиция не се затвори, „profit and loss“ показателя остава нереализиран. Той става реализиран,когато затворите търговска позиция. В случай на печалба, марджин баланса се увеличава, а в случай на загуба – се намалява. Общия марджин баланс по сметката на търговеца винаги се равнява на сумата от началния марджин, реализирания и нереализирания „profit and loss“показтаели. Тъй като „profit and loss“ показателите са зависими от колебанията на пазара, цените на сделките се променят непрекъснато.

Калкулирането на загуба и/или печалба на дадена позиция е доста лесно и логично. За целта е нужно да знаете размера на позицията, както и това с колко пипса се е преместила цената. Реалната печалба или загуба е равна на размера на позицията, умножена по движението в пипсовете.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (82 votes)
The following two tabs change content below.