Кога имаме проблеми с канализацията

Как да отпушим канла благодарение на Vik-Sofia.eu

Има редица моменти, в които задръстените канали не подлежат на поправяне дори и от професионалист. Постепенно става ясно, че е необходимо засегнатият участък да се инспектира по-внимателно. В 90 % от случаите, проблемът е причинен от счупване на тръбата, което, от своя страна, може да е последица от немарливото засипване на съответното място. Ако при хвърлянето на мека почва там са попаднали и твърди тела като камъни например, след слягането на терена те са разрушили тръбата. Обикновено, такива счупвания се срещат при канализационната мрежа на сградите, там, където тръбите попадат извън стените на къщата или блока. Ето защо, при всички строежи, майсторите слагат специална смесица от кашав и разтеглив материал в обширно отверстие при основите на сградата. Това се прави, за да може слягането на въпросното място да стане без неприятни последици като разбити тръби.

Много опасно е също така, ако в канализацията отидат парчета от кореновата система на дърветата. Ако не се реагира бързо, това може да причини както счупване на тръбите, така и промяна в наклона. Освен това, корените нарастват доста бързо на подобни места. Обикновено, при такъв проблем се употребяват специфични съоръжения за изрязване на вредните тела. Тук е моментът да споменем, че PVC тръбите няма да ви разочароват, независимо от ситуацията.

Тръбите на канализацията могат да се повредят и в резултат от поправянето на някои системи, намиращи се под земното равнище. При изкопните дейности може да се ударят и, съответно, да се разрушат съставните части на канализационната мрежа.

В такъв случай счупеното трябва да се поднови, за да може системата да работи.

Друга възможност е канализацията на тоалетната да се запуши с попаднали различни смески, които се употребяват в строителството. Някои хора смятат, че в такива случаи е достатъчно да се извърши отпушване на канала, а всъщност, първо утаените частици трябва да се пробият с нужните съоръжения. Обърнете се към нас и ние ще ви осигурим подходящи инструменти и професионални услуги.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (84 votes)