Компютърна поддръжка за фирми

Компютърна поддръжка за фирми е комплексна и сложна дейност при която трябва да изберете най-подходящите партньори, за да се гарантира 100% ефективност на вашите служители.

Качествената компютърна поддръжка ще ви помогне да преодолеете проблемите, които вашата фирма изпитва от гледна точка на информационната осигуреност, като ще гарантира и високата производителност на вашите служители и персонал като цяло.

Предоставянето на компютърната поддръжка на външна  фирма e продиктувана от нуждата от бързи и квалифицирани   информационни услуги.В желанието  да  поддържаме сигурна и оптимална работа на партньорите  ни,  съставяме  изгодни планове  за  информационна компютърна поддръжка , при които нашите потребители могат да разполагат  по всяко време с предимство при обслужване .

Все повече организации  влагат в   бизнес   продукти, които да  оптимизират  извършваните   дейности. Инсталираме и поддържаме  въведените  хардуерни и софтуерни   продукти .  Получавате   експресна  и  квалифицирана   намеса при  необходимост,  поддръжка,  всекидневно  архивиране на  данните, защита на  информацията  от  нежелан  достъп. По всяко време  разполагате с  компютърен специалист , който да  разреши проблема  чрез софтуер за отдалечен достъп или на място  във фирмата Ви.

Корпоративната  компютърна поддръжка   е предназначена  за организации, които се нуждаят от техническа поддръжка на компютрите в офиса. При  системната компютърна поддръжка се залага изключително  на сигурността и запазването  на  данните на компютрите. Задава се ежедневно  архивиране на данните  на сървър.Периодично  се тества антивирусната защита и се извършва  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  мигновена  помощ чрез софтуер за отдалечен достъп .

Наемането  на  системен администратор  на пълен работен ден  обикновено не е рентабилно , а  необходимостта  от  поддръжка на компютрите е  безспорна . Затова  сключването  на договор за абонаментна  компютърна поддръжка  е изгоден вариант, със  значително  по-малки средства. Сумата за  корпоративна  компютърна поддръжка   зависи от услугите,  които желаете и се  определя  на работна среща.

Success Solutions  осъществява  експертни   компютърни услуги,  абонаментна поддръжка  на компютри и сървъри,  проектира  и  администрира  компютърни мрежи,  интегрира  софтуерни програми.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (98 votes)
The following two tabs change content below.

handreev

Latest posts by handreev (see all)