Видове логистика

Сферата на логистиката е един от най-динамично развиващите се сектори във всяка съвременна икономика.

Нуждата от бързите куриерски фирми, предлагащи спедиция от най-висок клас е движеща сила за развитието на отрасъла логистика.

Логистиката бива разделяна на няколко основни направления, сред които:

  • Стопанска логистика
  • Инженерна логистика
  • Информационна логистика
  • Военна логистика
  • Заводска и вътрешна логистика
  • Логистика на пласмента

Всяко от посочените направления на логистиката има за цел подобряване на процесите за съответния компонент от индустрията. Диференциацията на логистичните направления спомага за повишаването на тяхната ефективност и нивото на възвращаемост на инвестициите, посредством високо ниво на специализация.

Според различните функции на логистиката тя може да бъде разделена и на следните три направления:

  • Снабдителна логистика – осигурява суровините за производството на продукция
  • Производствена логистика – гарантира бързина при производствения процес
  • Дистрибуционна логистика – грижи се за ниската цена и разпространението на крайния продукт

Към гореизброените може да включим и във всеки от техните етапи ролята на складовата логистика, независимо дали се отнася до съхранение на суровини, заготовки или крайни продукти от производството.

А сега да разгледаме и малко по-подробно горепосочените видове логистика:

–          Снабдителната логистика обхваща всякакъв вид дейности, имащи за цел да осигурят определено производство с нужните му технологии, машини, суровини, материали и  т.н. , както и оптимизацията на това снабдяване. Всичко това се налага, за да се намали себестойността на продукцията, а така да се повиши нивото на печалбите за компанията.

–          Производствената логистика предоставя възможности и методи за оптимално протичане на производствения процес. Този тип логистика осигурява оптималното използване на трудовия процес, минимизиране на неговото времетраене, а от там отново получаваме по-високи печалби за компанията.

–          Дистрибуционната логистика има за цел да открие съвършения начин за достигане на готовата продукция до клиентите, за която тя бива създавана. Тя се занимава с намиране на оптималните решения що се отнася до време и разходи за доставка на продукта.

Отрасъла за международни куриерски услуги е един от ключовите сектори, където логистиката играе сериозна роля,а именно там куриер, като Ин Тайм ООД е високо ценен и уважаван за качествените куриерски услуги, които предлага.

FacebookTwitterLinkedIn
4.2/5 - (43 votes)
The following two tabs change content below.

Сервизи

Автор и уеб администратор в няколко сайта, сред които IdeaMAX и други. Можете да ме откриете и тук Димитър Георгиев - SEO.