Предимства на слънчевата енергия пред конвенционалните източници

Експлоатацията и използването на нови източници на енергия се смята за едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Съвременният индустриален свят изпитва все по-голям глад за енергийни ресурси, а те както всички знаем са ограничени и рано или късно ще трябва да бъдат заменени на 100% с възобновяеми източници на енергия.

В момента най-много се използват вятъра, слънцето и водата, като алтернатива на нефта, въглищата и газта. От всички гореизброени най-голям потенциал има слънчевата енергия, защото тя е най-достъпна и практически неизчерпаема. Изчислено е, че всяка минута слънцето доставя толкова енергия на земята, достатъчна да покрие енергийните нужди на цялото земно кълбо за години напред. Идните поколения трябва да измислят по ефективни технологии, които да се възползват в по-голяма степен от тази безплатна и неизчерпаема алтернатива.
В момента на българският пазар най-разпространени са т.н. слънчеви колектори. Те се използват за две различни цели. Едните имат за цел да преобразуват слънчевата енергия в електрическа, посредством фотоволтаични клетки. Другия тип слънчеви колектори се използват за нуждите от топла вода и парно на домакинствата. От слънчевите колектори предназначени за топла вода и отопление, най-разпространени на българският пазар са колектори с термосифон и колектори е Heat Pipe тръби. Те са много рентабилни и ефективни системи, които осигуряват нуждите на едно средностатистическо домакинство.

Понякога дори и през зимните месеци, ако на ден има поне по 2-3 часа слънце абсорбираната енергия е достатъчна. Тези колектори са сравнително евтини, леки и лесни за монтаж. Инвестицията в тях ще ви се възвърне в рамките на една до пет години. Много хора си мислят, че това са пари хвърлени на вятъра но грешат и най-очевидното доказателство е сметката за ток и парно на домакинства, които са си монтирали слънчеви колектори. Те спестяват средно между 40 и 60% от парите, които са давали преди да минат на слънчева енергия. Всичко това показва, колко важна става тя за хората и все повече домакинства ще се решат да направят тази стъпка в правилната посока.

FacebookTwitterLinkedIn
4.2/5 - (44 votes)