Професионален преводач – как да го разпознаем?

Компетентният преводач има следните качества:

  • много добри познания по езика, писмено и говоримо, от който се превежда (първичен език);
  • отлично владеене на езика, в които той превежда (целеви език);
  • познание по предмета на текста, който превежда;
  • дълбоко разбиране на етимологичното и идиоматичното съответствие между двата езика;
  • фино чувство за разбиране кога да се метафразира (буквален превед) и кога да се перифразира, така че да се гарантира верен превод между източника и целевия език.

Обикновено се приема, че всеки човек, който говори поне два езика е в състояние да прави задоволителен или дори висококачествен превод, просто защото той говори втори език добре. Но, това съвсем не е така. Поради естеството на различните умения, които всеки притежава, хората, които говорят 2 езика и професионалните преводачи, не са еднакво подготвени да извършват компетентни преводи на документи. Способностите, уменията и дори основните умствени процеси, необходими за двуезичен разговор са коренно различни от тези, които се изискват при професионалния превода.

Лица с познания на два езика са в състояние да изразяват устно собствените си мисли и идеи на два различни езика, родния си език и втори език. И наистина се получава добре, сякаш вторият им език е майчин. Въпреки това, някои от тези хора доста често правят нелепи грешки дори и при превод на прости изречения.

Професионалните преводачи трябва да могат да четат, разбират и да могат да запазят идеите на други хора, след това да ги преведат точно, пълно и без изключение, по начин, който внушава първоначалното оригинално значение на друг език.

С други думи, преводачите трябва да бъдат отлични читатели на първичния език, например английски, който да бъде техен втори език, както и отлични писатели в целевия език, например испански, който пък да е техен роден език.

Сред преводачите, обикновено се приема, че най-добрите писмени преводи се правят от лица, които превеждат от техния втори език в родния си език, тъй като е рядкост за някого, който се е научил на втори език, да имат отлично владеене на същия език.

FacebookTwitterLinkedIn
4.3/5 - (25 votes)
The following two tabs change content below.