Просрочени ипотечни кредити и проблемите с тях

При просрочени ипотечни кредити длъжниците трябва да са активната страна, а не да чакат финансовата институция да ги търси, а те да се крият. Длъжникът, когато изпадне в неплатежоспособност трябва да отиде до офиса на кредитора и да търси начин да облекчи временно своето трудно положение, докато намери някакви постоянни приходи.

Българинът няма тази нагласа, той не само не ходи до кредитната институция, за да намери изход от този наболял проблем, но започва да се крие. Така изпуска момента, в който все още е можело да намери решение. Да, но времето бързо минава и след няколко месеца, кредитора си вади изпълнителен лист по ипотечният кредит и частен съдебен изпълнител придвижва процедурата.

Ако длъжникът нехае, като се държи безотговорно и продължава да се крие, се стига до продажба на имота му оставен като залог по заема. Често случаите са такива, че дори след продажба на заложеният имот, не могат да се погасят дълговете в едно с лихвените такси, към които са добавени и високите наказателни лихвени ставки, а в крайна сметка заемопучателя пак е длъжник на кредитора си.

[showmyads]

Затова ако имате ипотечен кредит, който не можете да плащате, не чакайте съдебният изпълнител да почука на вратата ви. Редно е, още когато започнат финансовите ви трудности, да се обърнете към служител от финансовата кредитна компания, на която дължите пари. Независимо дали това е частна компания или банкова институция трябва да потърсите изход от не толкова все още сложната ситуация. За да избегнете стигането до съдебно изпълнение, което завършва с търг на заложеният имот.

Длъжникът по този вид кредит може да предоговори чрез анекс към договора си връщането на заема да стане на по-ниски месечни вноски и да удължи срока. Всяка финансова институция ще приеме този вариант и веднага ще откликне на вашето искане. Особено сега, когато пазарът на недвижими имоти се е свил и трудно ще може да се продаде вашият имот на прилична цена.

Ако обаче сте изтървали този момент и се е стигнало до частен съдебен изпълнител, то трябва да спрете да се криете, както сте го е правили до сега. Хубаво е, като получите призовка за доброволно изпълнение, непременно да влезете в контакт със съдебния изпълнител и да предоговорите други начини за връщане на дълга.

Длъжниците по ипотечни кредити имат право да направят възражение в съда и ако докаже, че не дължи никому нищо, съдът стопира изпълнението. Също имат възможност да погасят чрез парична гаранция в размер на 1/3 от дължимата сума или да платят целия ипотечен кредит.

Понякога при необслужвани кредити се стига до публична продажба на заложеният имот докато длъжника успее да реагира. При търга по закон е забранено той да взима участие при наддаването, докато кредиторът има това право. На практика финансовата институция отпуснала заема може да участва в търгове за продажба на ипотекирани имоти.

Затова ползвайте услугите на съдебните изпълнители, а не се крийте от тях. Те ще се опитат да ви помогнат, като ви разяснят всички ваши права и варианти, които не са много, но все са нещо. Съдия-изпълнителя може да ви намери купувач на имота на стойност, която ще ви удовлетвори. Естествено новият собственик трябва да поеме като дълг вашата ипотека и да влезе в ролята на длъжника. А след, като се получи сумата ще се вдигне забраната върху имота и всички ще бъдат доволни.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (45 votes)