Работното облекло през вековете

Още от дълбока древност хората носели своеобразно работно облекло, което не се отличавало съществено от всекидневното.

В древен Египет и работниците по строежите и земеделските стопани носели специфични бели престилки изработени от лен, както и специални шапчици, които ги пазели от силното слънце. В антична Гърция и Рим работниците в различни занаятчийски работилници били облечени в характерно работно облекло, което покривало цялото тяло, като оставяло ръцете и краката открити. Още в тези общества носеното работно облекло се превърнало в белег на социална група или каста.

Особено зрелищно било облеклото използвано в древните армии. За първи път в древен Рим легионерите започнали да носят унифицирано облекло и тогава се появява така наречената униформа. Облеклото на легионерите се състояло от вълнена дреха с къс или дълъг ръкав и специфични вълнени панталони, които били дълги до коляното. Към това работно облекло те носели сандали и съответното въоръжение.

Интересноработно облекло носели жреците и свещениците в различните религиозни общества и епохи. Така например в древен Египет жреците носели в допълнение към ленената престилка и леопардова кожа, преметната през едното рамо. Тя била белег на висок жречески сан. В императорски Рим сенаторите били облечени в  особено ефектно работно облекло.

Това били тежки вълнени тоги, които покривали цялото тяло и придавали особен аристократизъм. Характерно за тогите било, че имали ивица от тъмночервен пурпур, която била белег на сенаторския сан. Така през вековете работното облекло постепенно се превърнало и в символ на принадлежност към определена социална група или съсловие.

През средновековието с развитието на занаяти като оръжейно дело и леярство, за работно облекло се използвали кожени престилки и ръкавици. Рибарите и лодкарите пък носели характерни, високи до средата на бедрото кожени ботуши. През деветнадесети век в Дивия Запад често се налагало предвижването на големи стада рогат добитък.

Затова били търсени опитни мъже с коне, които да направляват и пазят животните. Облеклото на каубоите от  уестърн филмите всъщност е тяхното работно облекло. Тъй като били почти денонощно на седлото, тези работници носели специални кожени панталони и ботуши. Носените около врата кърпи не са измислени от режисьорите на уестърн филми, а си имали своето практическо значение.

При придвижване на огромните стада от хиляди глави едър рогат добитък се вдигали големи облаци от прах, така че кърпата предпазвала лицето на работника и му позволявала да диша по-свободно. Така тя се превърнала във важен елемент от работното облекло на тези хора. През индустриалната епоха с развитие на миннодобивното дело много хора работели в рудници при изключително тежки условия. Затова било важно да имат надеждно работно облеклоhttp://feya.eu , което да ги предпазва от неблагоприятните условия на околната среда. Към работното облекло задължително се добавяла и предпазна каска.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (77 votes)