Разновидности на лизинг

Практиката е наложила няколко вида разновидности на лизинг. При обикновения, или т.н. финансов лизинг, стоката остава накрая собственост на купувача. Трябва само да си е погасил последната вноска.

Срокът за изплащане се договаря между този, който дава лизинг и бъдещия собственик на актива. При този лизинг купувачът може да си избере марка, производител, дистрибутор на това, което ще купува и да си го поръча на лизинговото дружество. То урежда всички детайли по купуването с производителя или дистрибутора, докато получателят на лизинг няма преки отношения с производителите на стоката.

И пак инвестира и то сериозни суми, но на вноски. В повечето случаи с лизингови покупки се ангажират фирми и дружества със сериозни постъпления или такива, които искат да развиват допълнителен бизнес и да си разширяват дейността. С договор се уреждат авансовото плащане, месечните вноски и времето на изплащане.

При този лизинг обаче всички поправки, ремонти, застраховки, поддръжки са за сметка на ползвателя, или на бъдещия собственик на актива. Той бере грижата и за поддръжката на автомобила, оборудването или недвижимото имущество, за което е сключил договор за лизинг. Лихвата също се договаря.

В България сега много фирми са се ориентирали към друг вид лизинг – оперативния. При него на края на договора лизинговият продукт не задължително да стане собственост на ползвателя. Този лизинг много прилича на обикновеното даване под наем, но на практика не е същото. Ползвателят на актива пак плаща месечни вноски, но наема колата или оборудването за много по-дълъг срок, да кажем за няколко години.

После я връща, или пък ако реши да я купи, доплаща остатъка от общата цена. Ако това е превозно средство, не е ли същото като да го наемем от  фирма за даване на коли под наем, би възразил някой. Не, не е същото, тук можеш да наемеш колата за по-дълъг срок.

Отговорът на финансистите е, че при оперативния лизинг има сериозни данъчни облекчения, вноските се броят на фирмата ползвател за чист разход, освен това, не е от без значение, че всички разходи по поддръжката са за сметка на лизинговото дружество. А това си е сериозно облекчение за ползвателя на лизинг. Като изтече срокът на договора, ползвателят може да прецени и да купи колата или оборудването, за което се е договорил. Или да го върне и да вземе друго от същата лизингова компания като ползва някакви преференции.

Друго предимство на оперативния лизинг е, че в случая не се плащат авансови суми, както при финансовия лизинг. Месечните вноски са по-големи, отколкото при финансовия лизинг, но това е разбираемо заради всички разходи по актива, които се поемат от лизинговото дружество. Въпрос е какво в крайна сметка ще предпочетеш, да притежаваш продукт на лизинг и да поемаш амортизациите и всички други видове разходи по него или да го ползваш за известно време и да го върнеш. Все повече фирми и дружества предпочитат второто.

FacebookTwitterLinkedIn
4.4/5 - (28 votes)