Решение на проблема с липсата на канализация

Когато търсим да купим подходящ парцел, на който да започнем строеж на свой дом  един от първите проблеми, с които се оказваме лице в лице е, че повечето подходящи за строеж  на къща места не са свързани към централна канализация. Същият проблем се явява и за хората, които са решили да си купят селски имот, където да прекарват почивните дни и отпуските си, а понякога дори да живеят постоянно. Закупуването на селски имот стана много популярно през последните години поради ниските цени и голямото предлагане в обезлюделите ни села.Обикновено имотите, които са далеч от централна канализация са и по-евтини, но проблемът винаги си остава за разрешаване по един или друг начин.

По селата повечето къщи и имоти са заварено положение със септични ями, които са абсолютно нефункционални и непригодени за съвременния начин на живот. Като изключително нехигиенично решение, те и отдавна са забранени със закон в целия Европейски съюз.

Там където се започва строеж на нов дом, още при проектирането се включва задължително най-малкото изгребна яма, която обаче не е твърде практично решение, защото поне 1 път месечно трябва да се изпомпва и съдържимото да се извозва до близката градска пречиствателна станция. Това са разходи, миризми, неприятни емоции за всяко семейство.

Друго, вече съвременно решение на проблема с липса на канализация са малките индивидуални пречиствателни станции. Те стават все по-популярни, защото са един много практичен избор. При тях принципа на пречистване е на биологична основа като в процеса участват микроорганизми, изяждащи се едни други и очистващи водата. Разбира се самата технология е един доста сложен микробиологичен процес, над който учени са работили с години за да постигнат резултат 98-99 процента пречистване на каналните води, но най-важното е, че тези съоръжения са много практични и решават проблема с липса на канализация, независимо къде ще строим или сме решили да си купим имот.

При малките биологични пречиствателни станции водата обикновено се пречиства на гравитачен принцип и колкото замърсена вода влиза в съоръжението, толкова пречистена излиза. Затова те са компактни и не заемащи  много място съоръжения, които обикновено се поставят под земята, а пречистената вода може или да се връща обратно в природата, или да се събира в подходящ  резервоар и да се използва за поливане и др. нужди.

Предлагане на такива пречиствателни станции има вече и в България. Изборът обикновено не е лесен, защото съоръженията са с различни технологии и производители, а  често и цената е доста различна. Но решение на проблема с липса на канализация вече има  и това дава възможност да се строи по-близо до природата без да я замърсяваме.

FacebookTwitterLinkedIn
4.2/5 - (82 votes)