Счетоводство на ЕООД – какво трябва да знаем

Счетоводство на ЕООД

Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е бизнес форма, която се счита за една от най-популярните възможности сред малките и средните предприятия в много държави по света, в това число и в България.

Въпреки своята разпространеност, тази форма на юридическо лице има редица особени характеристики, които правят воденето на счетоводство на ЕООД от непрофесионалист сложно и доста объркващо.

Може ли счетоводна кантора да ви открие ЕООД

За регистрацията на ЕООД е най-добре да поискате съдействие от счетоводна кантора (вижте на Acc-ConsultCo.com).

Има доста фирми, които могат да ви съдейства с откриването на фирма, при условие, че след това ще бъдете техни клиенти.

Данъци на ЕООД

ЕООД е задължено да плаща данъци върху печалбата, която генерира. Данъкът върху печалбата може да се различава в зависимост от законодателството на държавата. ЕООД се облага с няколко основни данъка:

  1. Корпоративен данък – това е данъкът, който ЕООД трябва да плати върху своята печалба. В момента в страната има 10% корпоративен данък, който е най-ниският в Европейския съюз;
  2. Данък върху добавената стойност (ДДС) – това е данъкът, който ЕООД трябва да включи във всички свои продажби. Текущата ставка на ДДС е 20%, но има и намалени ставки за определени видове стоки и услуги;
  3. Данък върху доходите от лихви – това е данъкът, който се плаща върху лихвите, получени от влагания в банкови депозити или облигации. Ставката на този данък е 5%;
  4. Други данъци и такси – ЕООД може да бъде облаган и с други данъци и такси, като например данък върху имотите, данък смет, различни видове такси и т.н.

Счетоводство на ЕООД – защо е добре да се доверим на професионалисти

ЕООД-тата могат да се възползват от различни данъчни облекчения, като например намалена ставка на корпоративния данък за инвестиции в определени региони, извънредна помощ за временно безработни лица, данъчни облекчения за научни изследвания и развойни дейности и други.

Като цяло, България има един от най-конкурентните данъчни режими в Европа. За да можете обаче да се възползвате в максимална степен от това, което страната предлага, най-добре би било да се обърнете към фирма, която има опит във воденето на счетоводство на ЕООД.

Необходима ли е професионална счетоводна помощ

Поради сложността на задачите по осчетоводяването, повечето ЕООД се нуждаят от професионална счетоводна помощ за да са сигурни, че финансовите им операции се отразяват коректно и навременно.

Технически погледнато, в повечето случаи няма правни пречки за това един управител на ЕООД да води счетоводството на фирмата си сам, но в практиката това се е доказало като неустойчиво решение.

Причината е, че документацията често може да е доста сложна и объркваща, воденето ? отнема много време, а това на свой ред не дава възможност на предприемача да се фокусира върху своята дейност.

FacebookTwitterLinkedIn
5/5 - (1 vote)
The following two tabs change content below.

Сервизи

Автор и уеб администратор в няколко сайта, сред които IdeaMAX и други. Можете да ме откриете и тук Димитър Георгиев - SEO.