Следене на прогреса на дадена SEO стратегия

Как се развива вашата SEO стратегия? Какви SEO стратегии сте изпробвали до момента? Коя от тях е довела до най-голям резултат? Кога забелязахте спад в позициите на вашия сайт?
Seolet предлага различни SEO стратегии. Всяка една от тях може да има различен ефект върху позициите на вашия сайт. Затова е важно да се следи всеки резултат от дадено действие. Следенето на ранка на вашия сайт може да бъде зомбиращо, но е важно да се следи всяка една промяна. По този начин вие разбирате коя SEO стратегия работи добре и коя – не толкова. Google не третира всички кючови думи по един и същи начин, затова нещо, което действа в един случай не е задължително, че ще подейства в друг. Затова е много важно да се следи всяко едно действие, неговият резултат и да се водят бележки за всяка една промяна и влияние на дадената SEO стратегия. По този начин работи Seolet.

Ако поддържате ежедневни логове на всяка една дейност и резултат, вие ще имате чудесна база данни на това кое действа ефективно и кое не. Ако забележите, че ранкът ви замръзва, когато оставите сайта статичен и след това скочи, след като започнете да публикувате уникално съдържание, то това значи, че Google ви казва „Давай ми повече от това“. След което вие ще знаете какво точно да правите.

Друг принос на воденето логовете при вашата SEO стратегия е архивирането на вашите усилия  и като резултат – изготвянето на все по-точни стратегии и при вашите бъдещи проекти. По този начин се следят и промените във функционалността на търсачките. Тъй като постоянно се променят действията на търсачките, важно е да се следи коя дейност има резултат и коя – не. Освен това, всички тези действия правят вашата работа по-прозрачна за клиента – кое как е съвършено и какъв е резултатът от това.

Като обобщение може да се каже, че воденето на логове на дейността при воденето на SEO стратегия  е професионализъм – работата се върши по-качествено, по-систематизирано и като резултат – по ефективно от всяка гледфна точка.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (104 votes)
The following two tabs change content below.