Видеонаблюдение чрез куполни камери

Видеонаблюдение е нещо, с което сме свикнали да се сблъскваме навсякъде през 21 век. Използването на всякакви видове камери за наблюдение е нещо, което е масова практика в редица учреждения. Куполните камери за видеонаблюдение  предимно се инсталират в банките, болниците, Още Видеонаблюдение чрез куполни камери