Специфика в различните езици

Чужди езици

Всеки един език е индивидуален, специален и дори при наличие на сходства с друг чужд език, той си остава различен и неповторим. За изучаването на многото чужди езици се изисква повече от положителна нагласа. От единия до другия език разликите са така големи, че много пъти можем да се объркаме и изгубим в бездната му.Хората от различните точки на света имат различни способности за възприемане на чуждите езици. Така например за французите е доста трудно да проговорят на чужд език, защото техният е много богат на гласни, а малко са всички останали езици, сред които може да се срещне сходство на това. Така се обяснява факта, че на един французин му е много трудно да схване английският език. По същия начин е спецификата на испанския език, който е с ниски честоти на звукова възприемчивост и прави испанците с доста по занижени умения, от тук идват и затрудненията при говора им на чужд език.

Всички тези факти са доказвани с множество опити и примери правени и наблюдавани от много учени в сферата на логопедията. Фонограмите, подготвени за говора на представители от различни нации, показват огромно разнообразие от възможността за маневра на звука. За тях всеки език е разположен на различна честота и всяка нация е със специфична за нея етно грама.

Други опити са доказали, че по-често се изключва говорещия глас пред пеещия.

Интересен е факта, че един полиглот може да заеква на един език и да говори перфектно, макар и не виртуозно на друг език.

Така например английският език се състой от 4 октави за високите честоти, докато руският на цели 11 октави. Това определя и невероятните способности на славянските народи да учат чужди езици, всичко е въпрос на чуваемост в различен диапазон.

Като заключение на всичко изброено само ще добавим, че езиковите умения са в резултат от способността ни да чуваме, а едва в резултат на това и да говорим. Славянските народи разполагаме с широк диапазон на усвояване на звуковата честота и притежаваме слухова диафрагма, която е широко отворена, а това ни помага да схващаме и анализираме звуковите спектри на останалите езици.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (77 votes)
The following two tabs change content below.