Защо сухо строителство?

През последното десетилетие се наблюдаваше увеличаващо се търсене на т.нар. „сухо строителство”. Причините за това са много, но с най-голяма важност от тях е спестяващият време и енергия начин за ремонт и преустройство на вече съшествуващи постройки.

Гипсокартона е един от основните компоненти в системите за сухо строителство. Плоскостите са на гипсова основа и основно се прилагат при окачени тавани и неносещи вътрешни стени. В зависимост от покритието си могат да се купят следните разновидности гипсокартон: обикновен, пожароустойчив и водоустойчив. Дори и обикновения гипсокартон притежава редица свойства, поради които той е много търсен. Той е избиран, защото е отлична основа за всички видове   покрития и бои. Вследствие своята порьозност, гипсокартона е с много добра паропропускливост и е   регулатор на климата в помещението. За строителните работници строенето с гипсокартон означава икономия на ценно време и енергия, защото плоскостите са с малко тегло. Характерната екологичност и дълготрайност на плоскостите също са   фактор, причина за голямото потребление на гипсокартон.

Добро решение за ремонтиране на сгради с дървен гредоред е сухото строителство. Характеризира се с избягване на допълнителното натоварване на конструкцията и липсват мокрите процеси, протичащи при традиционното строителство.  Липсващата строителна влага предоставя възможност след малко на брой часове след боядисване, помещенията да се обзаведат. Пожароустойчивия гипсокартон е гаранция за пожарна безопастност на стаите, в които е поставен. Сухото строителство е много добра алтернатива за районите, в които опастността от земетресение е голяма. При значително по-малко натоварване в горната част на сградата става по-малко предаването на хоризонтални и вертикални натоварвания върху преградните конструкции. Преградните стени, за изграждането на които се използва гипсокартон са много добро решение за офиси, хотели и други помещения, отдавани под наем, заради по-малката дебелина на стените  отдаваната площ е по-голяма, от тук и паричните потоци от наем са в по-голям размер. За хотелите по-голямата   площ може да означава повече на брой стаи и апартаменти, носещи печалба, както и повишаване на категорията.

Налагането на сухото строителство като добра алтернатива на традиционното е поради възможността то да се осъществява през всички сезони. Техническата възможност през цялата година да се извършва строителство, съдейства за по-бързата възвращаемост на вложените средства от инвеститорите и изплащане на кредитите, при взети такива. Сухото строителство е добър вариант и при построяването на нови здания. Преградни стени, окачени тавани и предстенни обшивки при новопостроени сгради, намаляват с повече от 20% необходимостта от влагането на армировка и бетон.

Въпреки многобройната информация по отношение на сухото строителство и гипсокартона, често пъти непрофесионалистите изпитват известни затруднения да вземат решение какъв вид гипсокартон им трябва, каква да бъде дебелината му, ще гарантира ли търсената топло и звукоизолация и т.н. Ако искате професионален съвет за нужните ви материали за сухо строителство се насочете към строителна борса, след отправяне на запитване, с вас ще установи контакт обучен продавач-консултант.

Системите за сухо строителство са добър вариант за бързо и лесно ремонтиране на вече изградени сгради. Всеки дом може да бъде уникален с окачените тавани, придобиващи всякакви форми, каквито сътворят архитекти и дизайнери. Разходите за отопление също намаляват за дългосрочен период.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (60 votes)
The following two tabs change content below.

gipsokartoni

Latest posts by gipsokartoni (see all)