Синдром на придобита имунна недостатъчност – характеристика на заболяването

СПИН е синдром, за който все още не е открито средство за лечение. Заболяването е причина за много смъртни случаи. СПИН е съкращение от синдром на придобита имунна недостатъчност. Това е заразно заболяване, което води до отслабване на имунната система. Още Синдром на придобита имунна недостатъчност – характеристика на заболяването