Екология и логистика

Екологията е наука за взаимодействията между организмите и взаимодействието им с околната среда. Замърсяването на околната среда започва да играе важна роля, да оказва силно влияние и да придобива значение през последните няколко десетилетия. Стремителното нарастване на населението на планетата, Още Екология и логистика