Внезапната поява на високо кръвно налягане-симптоми и начин за контролиране

Кръвното налягане представлява силата упражнявана от кръвта върху артериалните стени, докато преминава от един орган към друг. Оптималното ниво на кръвното налягане за здрави възрастни хора е около 120/80 мм живачен стълб. Тези граници обаче могат както да се покачват, Още Внезапната поява на високо кръвно налягане-симптоми и начин за контролиране