Мотивационни теории

Лично за мен съществуват четири мотивационни теории, който ми помагат да се мотивирам за определена идея, съчетаването им  води до дори по-добри резултати. Теория #1:Съществена мотивация по задачата Тази форма на мотивация представлява мотивация посредством настоящото изпълнение на задачата, а Още Мотивационни теории