Матурата по математика е полезна

Факт е, че въвеждането на задължителни матури, срещна огромно недоволство в България. Аз лично смятам, че един такъв изпит има големи ползи, именно сред несъгласните родители и ученици. Неясна обаче остава обосновката на против изпита. Оправданието, което най-често чуваме е, Още Матурата по математика е полезна