Освобождение

Като феникс в златна клетка е духът ми… Сърцето в пламъци топи се и пепелта е сал останката след него… Изтля…Свободата ми изтля. И аз изтлявам цяла… И няма вече помен от миналите дни, и няма вече лъч копнение за Още Освобождение