Прессъобщение

Press release, известен още като прессъобщение или съобщение за пресата е широко предпочитан и сигурен информационен канал за общуване между компании и марки от една страна и потребители от друга. Огромен брой компании в наши дни комуникират със своите клиенти Още Прессъобщение