Професионален преводач – как да го разпознаем?

Компетентният преводач има следните качества: много добри познания по езика, писмено и говоримо, от който се превежда (първичен език); отлично владеене на езика, в които той превежда (целеви език); познание по предмета на текста, който превежда; дълбоко разбиране на етимологичното Още Професионален преводач – как да го разпознаем?