Регистрация на фирма
Регистрация на фирма

За да започнем свой собствен бизнес необходимо е най-напред да го регистрираме под някой вид на правна форма предвидена според Търговският закон ако искаме да работим в рамките на закона и да нямаме проблеми с него и с държавните служби. Още Регистрация на фирма