Най-честите симптоми при инсулинова недостатъчност

При някои хора болни от диабет, няма ясно изразени признаци за заболяването, докато при други те се проявяват с голям интензитет. Например един от характерните симптоми за начален стадий на инсулинова недостатъчност е ниското ниво на кръвна захар, известно като Още Най-честите симптоми при инсулинова недостатъчност