Защо сухо строителство?

През последното десетилетие се наблюдаваше увеличаващо се търсене на т.нар. „сухо строителство”. Причините за това са много, но с най-голяма важност от тях е спестяващият време и енергия начин за ремонт и преустройство на вече съшествуващи постройки. Гипсокартона е един Още Защо сухо строителство?