Високоефективни слънчеви колектори за отопление на вода

Слънчевият колектор е устройство, което е от съществено значение за всяка слънчева система за отопление на вода за бита.

Събира енергията на слънцето и я превръща в топлина, и след това тази топлина се прехвърля върху вода, въздух, или слънчевата течност, в зависимост от вида на колекторната система, която сте избрали и монтирали на покрива на дома ви. Това устройство се използва главно в системи за затопляне на водата, като басейн нагреватели, както и системи за отопление на помещения.

Размерът на слънчевата енергия, която достига до земната повърхност в дадена област зависи от местоположението и метеорологичните условия. Изчислява се, че приблизително около 1000 вата на квадратен метър, при добри метеорологични условия падат слънчевите лъчи, но това е когато повърхността на земята е перпендикулярна на слънцето. За пълното използване на този вид енергия, слънчевите колектори трябва да се позиционират правилно, така те ще имат максимална ефективност. Има два основни типа на слънчеви колектори – кръгли и плоски, но ние ще се спрем на кръглите, тъй като те са по-ефективни, по-разпространени и широко използвани от потребителите.

Както казахме вече те са най-разпространеният вид колекторни панели и се използват в домовете като системи за отопление на вода. Те обикновено се състои от изолиран метална кутия, с пластмасов или стъклен капак и тъмни абсорбиращи тръби, които поглъщат слънчевите лъчи и ги преобразуват в топлинна енергия, благодарение на която ние удовлетворяваме всекидневните си нужди. Колекторите с термосифон например работи чрез нагряване на течност, която преминава през тръби. Тази течност може да бъде и най-обикновена питейна вода, която се нагрява, тъй като тя преминава през колектора и след това преминава обратно в сградата.

Слънчевите колектори са нови технологии, които все повече и повече ще навлизат в бита на всяко домакинство, тъй като благодарение на тяхната ефективност вие, ще разполагате с топла вода, но и ще плащате по-ниски сметки за електроенергия.

 

FacebookTwitterLinkedIn
3.9/5 - (74 votes)