Задължителните застраховки – как мога да си ги спестя

Счетоводството и задължителните застраховки

В закона за застрахователното дело има множество, клаузи, които защитават граждани срещу некоректно поведение от страна на самите застрахователни агенции. Но има и закон, който задължава конкретни лица и организации да застраховат активи и пасиви, като целта е цялостното обезпечаване в случай на злополука.

Колко вида задължителна от закона застраховка има

Има 3 основни вида задължителни застраховки, като се различават по тяхната приложимост, някой са специфични и конкретни за определен отрасъл от икономиката, други са по-широко приложими. Идеята на този текст е да предостави възможност на работодатели и частни лица да се информират, за да избегнат глоби – като най-доброто решение е помощта на качествена счетоводна кантора като Contract.bg.

“Гражданска отговорност”

Това е най-очевидната и често използвана застраховка – считано то 2020-та, в България има регистрирани над 1,98 млн. активни автомобила, с различна категория на тежест. Тази застраховка се сключва в уточнени пунктове, където се прикачва към конкретно превозно средство покривайки него и неговият водач за щети до 10млн лева.

При настъпване на смърт на пътя или тежки физически травми се изплащат до 10млн лева на всички потърпевши общо, а при липса на тежки физически травми до 2млн лева. Неналичието на такава застраховка може да се отрази като глоба възлизащата до 250лв, при повторно провинение до 2000лв – тази застраховка важи за всички граждани, частни и юридически лица.

„Злополука”

Това е застраховка, която задължава всеки превозвач на хора да застрахова всички седалки, и по протежение на смисъла, всички седящи в тях в размер на 50,000лв на пасажер. При настъпване на катастрофа, ПТП или друг вид произшествие, всеки пасажер може да получи обезщетение от застрахователя на транспортната фирма.

Тази застраховка се извършва както от частни превозвачи (от град до град), така и от общински като покрива тролей, трамвай и автобуси, както и метро транспорт. Самата застраховка ви покрива не само докато седите, а докато слизате и се качвате от транспортното средство – закупуването на билет е доказателство за вашата застраховка.

„Трудова злополука”

Това е застраховка нужна на всички бизнеси опериращи в индустрия криеща телесна опасност за работниците. Дали това ще е минна дейност, производствена дейност или монтажна дейност, всеки работник бива застрахован, с покритие в размер на месечното му възнаграждение.

Комисия по условия по труда строго следи както за наличието на трудов договор, така и за наличието на застраховка „трудова злополука” тъй като това гарантира компенсация на пострадалия в следствие на трайна тежка или лека телесна вреда.

Всяка счетоводна кантора има в интерес да предупреждава своите клиенти, особено ако са пряко засегнати от тези задължителни застраховки, за важността от застраховане. Не само можете да си спестите излишни разходи, но и да подсигурите конкретни активи и пасиви, които могат да пострадат в някои от гореспоменатите контексти.

За това е важно да се възползвате от услугите на правилната счетоводна кантора като Contract.bg, чийто главен интерес е вашият успех и добро бъдеще.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (71 votes)
The following two tabs change content below.

Сервизи

Автор и уеб администратор в няколко сайта, сред които IdeaMAX и други. Можете да ме откриете и тук Димитър Георгиев - SEO.