10 тенденции в бъдещите заплахи за информационната сигурност

Развитието  на информационни технологии води до обединение на автономните компютри и локалните мрежи в единна световна мрежа. Освен явните преимущества, този процес води до проблеми със сигурността на мрежите.Повечето собственици на малък и среден бизнес пренебрегват този въпрос с мисълта „баш на мен ли ще ми се случи?“, но никой не е способен да предскаже със сигурност кога ще има пробив в сигурността на информацията на дадена информационна система. Все пак на база на анализа на киберпрестъпленията и редица изследвания в областта на IT сигурността може да се направят следните прогнозни тенденции за развитие на пробивите в сигурността, хакерските атаки и защитата на информацията:

  1. Днес има бум на развитието на информационните технологии, като мобилни и облачни услуги. Естествено всяка нова технология не е особено защитена и затова за в бъдеще ще продължим да откриваме все повече грешки и пропуски в сигурността на таблетите и новите мобилни устройства или облачните услуги.
  2. През последните години създаването на уеб приложения се разшири с  използването на езика JavaScript, който допуска странично вмешателство и поради това в повечето от тях се откриват сериозни проблеми в информационната сигурност.
  3. Развитие на автоматизираните инструменти за атака от рода Blackhole. Това са системи, които преди атака събират колкото се може повече информация за жертвата и след това атакуват с точно подбран експлойт (софтуерен код,  които се възползват от грешка, бъг или уязвимост).
  4. Внедряване на тестове за вредоносен код. Разработчиците на вируси  се стараят да създадат колкото се може по-безгрешен вредоносен код, който да остане колкото се може по-дълго скрит. Поради което се нуждаят от предварителни тестове и затова те ще се използват все повече в бъдещето.
  5. Използване на все по-съвършени софтуерни приложения, които заключват дадената информация, чрез нейното шифриране и после хакерите искат откуп за дешифрирането и.
  6. Антивирусните компании работят постоянно, но и разработчиците на вируси не спят. В бъдеще ще се използва широко защита от антивирусни. Методи, които заблуждават филтрите на антивирусната програма.
  7. Със създаването на електронното правителство ще има и увеличаване на DdoS атаките към различни електронни услуги на държавните организации водещи до отказ в обслужване.
  8. Наблюдава се засилването на хакерски общества, които се борят за цифрова свобода от рода на движението на Анонимните, които ще оказват все по-голямо влияние в областта на информационната сигурност.
  9. Отказ от стари технологии, за защита на информационната сигурност бизнесът трябва да използва най-новите операционни системи като Windows 8  които имат нови механизми за защита и възможност за изолация на програми от операционната система, което ще защити за известно време.
  10. Появата на системи за обработка на големи масиви от данни.

Естествено с това не се изброяват всички възможни нововъведения, но може да научите повече в специализирания сайта за информационна сигурност на blog.uanet.eu/bg/.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (63 votes)