Упражнения за по-добри рефлекси

Рефлексите са бързи, автоматични отговори на стимули, които са резултат от нервни импулси, пътуващи по-бързо от мисълта. Макар и рефлексите да зависят от генетиката или вродените способности, можете да се упражнявате да реагирате по-бързо в конкретни ситуации. Използвайте упражнения за Още Упражнения за по-добри рефлекси