Английски език е официален в ЕС

Обучението по английски език днес е широко застъпено във всички учебни програми. През последните години се увеличи драстично броят на учениците, които кандидатстват в езикови гимназии.

Увеличават се часовете по чужд език във факултетите на висшите учебни заведения. С влизането на страната ни в Европейския съюз се търсят все-повече специалисти в различни сфери с владеене на чужд език. Особено популярно днес е изучаването на английски език. Не случайно английски език е един от официалните езици на ЕС.

По много програми, свързани с икономика и култура, днес има различни специализации в чужбина. А това налага младите специалисти да имат отлични познания по английски език. Днес много компании в областта на финансите, енергетиката и туризма назначават кадри, които имат много добра подготовка по английски език.

В големите градове днес има различни езикови школи, които водят курсове по английски език. Езиковите школи имат групи за начинаещи и напреднали. Методите за обучение по английски език са съобразени с най-модерните изисквания за усвояване на чужд език.

Днес английски език се преподава в някои частни детски градини на малки деца на 5 – 6 годишна възраст. Известно е, че малките деца най-непринудено и лесно усвояват чужд език. Не всички българи обаче са ентусиазирани от тези тенденции в образованието на младите хора. Някои смятат, може би не без основание, че родният български език минава на второ място след западните езици. Днес младите хора предпочитат да пишат на компютрите с латински букви. Прави впечатление, че много реклами, билбордове и табели по фирми и офиси са на английски език. Но такава е съвременната реалност.

Европейските държави са членки на едно голямо европейско семейство. Имаме един общ Европейски парламент, а  законодателството на отделните страни членки започва да се унифицира. Наблюдава се все по-голямо движение на хора и капитали между отделните страни в съюза. Затова днес е практично и дори желателно да се знаят чужди езици.

В България има сериозно обучение и по други европейски езици като немски, френски и испански. Студентите предпочитат да усвояват чужди езици, защото през лятото ходят на специализации и на студентски бригади във Великобритания и САЩ. Затова те държат да имат добри езикови познания. Мнозина се надяват, че с отлично владеене на западен език ще могат да направят добра професионална кариера и ще си намерят престижна работа в България или пък в чужбина.

Най-търсени са езиковите школи, които имат лиценз за обучение по чужд език и които работят с хабилитирани преподаватели от езикови гимназии. Те издават и международно признати сертификати, които доказват нивото на познания по западен език. Тези документи са много важни, защото са задължителни, например при кандидатстване за работа в чужбина с английски език –

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (46 votes)