Никой не може без ел табла

Съвременното общество не може без някои основни неща, като електричеството например и т.нар. ел табла. Цялата съвременна индустриална цивилизация зависи от консумацията на електроенергия.

В много държави днес има Атомни/ядрени/ електрически централи, както и ТЕЦ и ВЕЦ. Енергетиката е „гръбнакът” на всяка съвременна икономика. Тя е своеобразен стратегически отрасъл от който зависи състоянието на цялата държава. От ток се нуждаят не само обикновените домакинства, но и най-различни отрасли.

Държавите в Европа и Северна Америка потребяват голямо количество електроенергия, затова големите градове никога не „спят”. Енергетиката засяга и политиката и днес има много политически дебати за това, безвредни ли са атомните централи или не?

Подаваната електроенергия обслужва всички сгради и промишлени предприятия. Затова във всяка една жилищна, административна или промишлена сграда трябва да има изградена качествена и надеждна електроинсталация. Електроинсталацията служи за пренос на електроенергията до различните абонати в една сграда. Така в жилищните сгради токът достига до всяко едно домакинство.

Всяка една електроинсталация разбира се трябва да бъде защитена от токов удар при късо съединение. Към нея трябва да има възможност да се включи и аварийно електрозахранване. Това е особено належащо в промишлените предприятия, където загубата на електроенергия може да се окаже фатално за различни производства.

Всяка една електрическа инсталация има разпределителен, централен „възел”, който разпределя, контролира и отчита подаваната електроенергия. Това са така наречените ел табла. Всички електроинсталации днес имат свои надеждни ел табла. Електрическите табла трябва да бъдат монтирани от една страна на достъпни места за да може бързо да се отстраняват възникнали аварии. От друга страна, те трябва да са недостъпни за деца. Самите табла се монтират в специални стоманени кутии, които имат гумено уплътнение от вътрешната страна.

То служи да предпази таблото от влага и да предотврати късо съединение. Всички ел табла се изработват по стандартите на НЕК. За тях отговарят специалисти от електроразпределителните дружества. Периодично техни екипи профилактират сградните ел табла дали са в изправност.

Всички ел табла имат една основна роля – те са своеобразно „сърце” на електрическата система, което „изпомпва” електроенергия до различни консуматори в сградата. Ел таблото днес е изградено в съответствие с най-модерните цифрови технологии. По този начин то може много точно да отчита разходваната електроенергия от всеки абонат – http://www.dts-ups.com/%D0%B5%D0%BB-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0_26

Към електрическите инсталации днес има и надеждни АВР ел табла, които изпълняват ролята на комулатор на резервно захранване. Автоматично включване на резервата означава, че в случай на прекъсване на главната, основна електрическа верига, посредством АВР таблото ще се включи резервно захранване.

Така се осигурява постоянно електрозахранване. Своеобразни ел табла има и на входа на всяко отделно жилище или офис.Там са разположени превключвателите, или така наречените бушони. Те от своя страна отговарят за осигуряване на електроенергия в различни помещения на жилището или офиса.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (20 votes)