Нотариус Стилян Тютюнджиев – хора и право

Нотариус Тютюнджиев

Поне веднъж в живота на всеки един му се е налагало да използва услугите на нотариус. В редовете, изписани по-долу, имате възможността да се запознаете с дейността, която извършват те, цени, услуги и имена, наложили се в тази сфера. С цел да ви бъдем максимално полезни, ние сме се постарали да ви подберем изключително полезна информация, с която да си послужите в моментите, изискващи намесата на нотариус.

Кой има право да извършва нотариална дейност?

Хората, които имат правото да извършват този вид дейност, най-общо казано, са лица, на които държавата им е възложила определени функции. В страната ни съществуват десетки градове, в които присъства районен съд. Във всеки един от тях ще откриете поне няколко места за нотариуси. В случай, че в определен район няма нотариус, но има районен съд, то нотариалната дейност следва да бъде извършвана от местния съдия по вписванията.

Съществуват и такива населени места, в които не присъства нито районен съд, нито нотариус. В подобни случаи дейността е възложена на кмета, заместник – кмета или секретаря. Разбира се, тези длъжностни лица имат правото да се занимават със сравнително по-ограничено количество дейности.

Хората, чиито живот се е стекъл така, че те са напуснали границата на страната ни, имат възможността в интернет страницата на Нотариалната камера да извършат справка за конкретното населено място и нотариусите, които съществуват на територията му. За тези от вас, на които те първа им предстои да се възползват от подобен вид услуги, съветът ни е да се допитат до компетентното мнение на нотариус. Той е виден столичен нотариус, успял да се изкачи до най-горните стъпала в своята кариера, благодарение на широките си познания и свръх професионализма, който притежава.

Какво трябва да знаете за нотариалните такси и навременното им заплащане?

За никой не е тайна, че всяка една услуга, извършвана на територията на страната ни, се заплаща така, както следва. В случай, че ви се е наложило да потърсите услугите на юридическо лице, то важно е да съобразите, че от вас ще се изисква да внесете такса, чиято стойност е определена предварително в Тарифа за нотариалните такси към закона.

Дори и да ви се е наложило да се възползвате единствено от нотариална или адвокатска консултация, то отново трябва да заплатите за услугата, която ви е била осигурена. Длъжни сте да внесете сумата, определена в Тарифата. Тя не трябва да бъде нито по-малка като стойност, нито по-голяма.

По какъв начин протича производството при нотариус Стилян Тютюнджиев?

Винаги, когато искате нотариус да удостовери нещо, то от вас се изисква да подадете устна молба до съответния нотариус или орган, чието право е да извършва нотариална дейност. Хората, нуждаещи се от нотариален акт следва да действат по малко по-различен начин. От тях се изисква да подадат молба, която да бъде в писмен вид и да я подадат до нотариус, намиращ се в същия район, където е и самият имот.

Когато нотариус Тютюнджиев или друг негов колега изповядват сделки с недвижими имоти, тогава се изисква двете от страните да се явят лично. В противен случай няма как действията да бъдат доведе до техния успешен край. Дори и да не разполагате с проект, в който ясно сте фиксирали най-важните условия в сделката, то нотариусът е в готовност да ви изготви този документ.

Една от длъжностите на упълномощеното от държавата лице е да провери дали сделката, която желаете да сключите, е законна. Едва след това то е в готовност да извърши справка на вашата самоличност. Необходимо е лицата, сключващи сделка, да бъдат пълнолетни. Независимо от същността на сделката, то вие сте в пълното си право да се възползвате от услугите на нотариус Стилян Тютюнджиев или друг нотариус, намиращ се в района, който населявате.

Допълнителните нотариални такси се заплащат единствено тогава, когато дейността е извършвана извън работното време на нотариуса. Съществуват редица причини, налагащи това да се случи. Разбира се, те трябва да бъдат уважителни. Размерът на допълнителната такса е половината от стойността на съответната такса за удостоверяването.

Винаги, когато изпитвате необходимост или спешна нужда от услугите на нотариус, съветът ни е да се обърнете към истински професионалисти, успели да защитят името си години наред. Услугите, които ви предлага нотариус Стилян Йорданов Тютюнджиев, са вашето решение на проблемите.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (64 votes)
The following two tabs change content below.

Сервизи

Автор и уеб администратор в няколко сайта, сред които IdeaMAX и други. Можете да ме откриете и тук Димитър Георгиев - SEO.