Пречиствателни станции – функции

Днешния ни начин на живот е възможен благодарение на множество технологии и машини, над които често нямаме пряко наблюдение и ги приемаме за даденост. Една от тези технологии е имплементирана в съоръженията, които ни осигуряват чиста вода за санитарни и питейни нужди, наречени пречиствателни станции.

Днес има редица различни видове пречиствателни станции. Някои от тях са предназначени за домашна употреба, други осигуряват цели градове, а някои стигат дори до орбита, като тези на Международната космическа станция. Тяхното широко разпространение през 21 век, осигурява нужните условия за нас, хората да продължаваме да се развиваме, без да се сблъскваме с ежедневни трудности, пред каквито са били изправени нашите предци.

Основните функции на модерните пречиствателни станции са да се справят с потенциално опасните биологични единици във водните запаси и да се предотвратят масово разпространени болести, които могат да костват хиляди човешки животи, както това е станало в Лондон по време на голямата епидемия от холера през 1948 година. Днешните пречиствателни станции използват три основни варианта за пречистване на водата в един град:

  • Физически – който се грижи за отстраняването на твърдите частици от водата
  • Химически – използва хлор или изотопа на кислорода – озон, за да се справи с вредните бактерии
  • Биологичен – все още слабо разпространен този вариант изправя едни микроорганизми срещу други такива, като в резултат получената утайка бива лесно премахната

Днес все пак са установени и няколко етапа (най-често използвани), при почистване на водните запаси, които ще изброим по-долу:

  1. Флокулация – това е процес на отделяне на твърдите частици в днешните пречиствателни станции, като към самия процес отношение имат и катализатори, които се взаимодействат с твърдите частици и така подобряват степента на утаяване. Най-често това са различни соли и синтетични полимери.
  2. Филтрация – този процес помага за допълнителното отделяне на твърди органични и неорганични частици и утайки, чрез фини филтри, които допринасят за ефективността на самите пречиствателни станции.
  3. Йонни процеси – този тип обработка спомага за справяне с неорганични компоненти във водната маса, като сред най-опасните от тях са: арсен, радий и уран. Често този процес се използва и за справяне с ефекта на „твърдата” вода.
  4. Абсорбиране – този етап от работата на модерните пречиствателни станции се грижи за премахването на вкусовите и мирисовите характеристики на водата. Като основа за този процес се използва популярния активен въглен под няколко различни форми.
  5. Хлориране – това е последният етап, през които преминава водата, като това е причината да откриваме хлор във водата у дома. Друг вариант освен хлора е използването на озон. Все пак това е процес на дезинфекция, като за разлика от хлора, озонът не е много успешен при справянето с биологични замърсители, като това и ниската му цена са сериозни мотиви при неговото масово използване в почти всички пречиствателни станции днес.
FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (48 votes)
The following two tabs change content below.

Сервизи

Автор и уеб администратор в няколко сайта, сред които IdeaMAX и други. Можете да ме откриете и тук Димитър Георгиев - SEO.