Германия търси работна ръка отвън

В сравнение с миналата година безработицата в Германия през месец септември е намаляла с 8 процента, което е показател за излизането на страната от световната икономическа криза. На пазара на труда в Германия се отчита висок недостиг на висококвалифицирана работна ръка и в Бундестага се обсъжда възможността за привличането на хиляди квалифицирани работници, специално от Югоизточна Европа и от страни като Испания и Португалия.

Германия търси най-вече ИТ- специалисти, лекари, санитари, персонал за гледане на болни и възрастни хора, С такива кадри разполага и България. Най-важното условие за успех при кандидатстването за работна позиция в Германия е владеенето на немски език. В страната ни за разлика от много други владеенето на немски език не е рядкост и той се предлага интензивно като чужд език в образователните институции.

Друга атрактивна въможност за работа в Германия е сезонната заетост до четири месеца в годината, в областта на хотелиерството и ресторантьорството възоснова на договореност между българската и германската трудова администрация и след направена проверка за състоянието на германския пазар на труда. Не се изискват предварителни умения, както и езикови познания и няма пределна възраст. Българи с добър немски, със занаятчийски или технически способности и готовност за чести пътувания могат да кандидатстват и за друг тип работа в Германия. Агенцията по заетостта съвместно с Централата за чуждестранно и специализирано посредничество (ЦЧСП) в Бон набират помощен персонал за обслужване на временни обекти при провеждане на изложения, панаири, фолклорни фестивали и други

Според федералната агенция по заетостта в Германия има недостиг от 150 хиляди висококвалифицирани специалисти и страната е готова да приеме работна сила от Източна Европа, дори ако кандидатите за работа не владеят немски, а само английски език.

FacebookTwitterLinkedIn
3.9/5 - (93 votes)
The following two tabs change content below.

Stanislava

Latest posts by Stanislava (see all)