Разработване на мобилен шаблон за JomSocial

Пример за стандартната дървовидна структура на изгледа в компонента “JomSocial”, който търпи редакция чрез презаписване в мобилният шаблон е следната: /components    /com_community         /templates             /default                  /css (каскадни стилове)                 /images (изображения)                 frontpage.index.php (шаблон за Още Разработване на мобилен шаблон за JomSocial