Как да си спестим съседски конфронтации ?

Безсмислено е да се спори по въпроса дали съществува толкова образцов вход, в който всички обитатели живеят в мир и разбирателство. Повечето то нас, които от самото си раждане обитават кооперации и блокове, добре знаят колко сложни могат да бъдат  Още Как да си спестим съседски конфронтации ?