Античният и средновековният морски транспорт играел важна роля във войните

Корабоплаването през вековете допринесло за развитие на търговските и културни връзки между далечни народи. Тогавашният морски транспорт бил по-удобен и безопасен в сравнение със сухопътния. През вековете корабите играели важна роля и по време на война. С тях се извършвали военни експедиции.

Чрез морски транспорт се пренасяли сухопътни войски, обсадни оръжия и продоволствие. Първи древните египтяни извършили военни експедиции до митичната страна Пунт. Те подчинили местното население и доставяли с кораби в Египет екзотични животни, злато, благовония и роби. Древните финикийци и картагенци използвали морски транспорт за осигуряване с войски и продоволствие на своите колонии по бреговете на Испания и Сицилия.

В древен Рим чрез морски транспорт се доставяли големи количества жито от завладяната римска провинция Египет. С помощта на морски транспорт римските легиони били прекарвани през Средиземно море и достигали до далечни точки на Римската империя. Корабите играели много важна роля и в средновековните войни. Често пъти докато сухопътната армия вървяла в поход, авангардни части и продоволствие се превозвали с морски транспорт.

Особено интересна е експедицията на византийския император Константин V Копроним, който през осми век организирал една от най-големите военни експедиции срещу младата българска държава. Основната армия на византийците навлязла в България по суша, а конницата и обсадните машини били пренесени с морски транспорт до Несебър и Поморие.

Арабите също редовно използвали морски транспорт за превоз на войските си до бреговете на Европа. През 1280 сл. Хр. монголският хан Кубилай подготвил огромна армия, за да завладее Япония. Войските трябвало да бъдат транспортирани по море. Хиляди кораби били натоварени с войска и продоволствие и се отправили към японските брегове. Но изглежда, че природата била съюзник на японците. Разразил се ужасяващ тайфун, който потопил почти цялата флота и спасил от разорение страната на изгряващото слънце.

След  епохата на Великите географски открития  корабоплаването играело доминираща роля във войните за колониално господство. Испания, Англия, Португалия и Холандия имали големи военни и търговски флоти. Със своите кораби те транспортирали по море продоволствие и оръжие до колониите си в Южна Америка, Африка и Азия. Въпреки бойните действия по море, оказало се, че тогавашният морски транспорт е по-надежден от сухопътния.

През моретата било по-пряко, а в безбрежния океан лесно можело да се избегнат вражески кораби. През седемнадесети и осемнадесети век Испания превозвала по море много колонисти и войници до Новия свят. С помощта на кораби се превозвали породи животни от Европа, както и различни земеделски култури за разсад. „Златната” и „сребърната” флотилия пренасяли през Атлантика до Испания богатствата на завладените индиански цивилизации. Воюващите държави влизали в съюз дори с морските разбойници. Те сключвали съглашения, според които каперите можели да атакуват целия морски транспорт на вражеската държава, а плячката се деляла по равно.

Морски транспорт – www.frachtimpex.com/bg/morski-transport.html

FacebookTwitterLinkedIn
4.4/5 - (32 votes)